عدم نمایش فایل های اخیراً استفاده شده در Quick Access ویندوز ۱۰

جهت مشاهده و دریافت آموزش

ادامه مطلب

حذف تاریخچه فایل ها از Quick Access ویندوز ۱۰

جهت مشاهده و دریافت آموزش

ادامه مطلب

سنجاق کردن پوشه ها به Quick Access ویندوز ۱۰

جهت مشاهده و دریافت آموزش

ادامه مطلب

جلوگیری از اجرای AutoPlay ویندوز ۱۰

جهت مشاهده و دریافت آموزش

ادامه مطلب

جایگزین کردن Quick Access با This PC هنگام باز کردن File Explorer ویندوز ۱۰

جهت مشاهده و دریافت آموزش

ادامه مطلب

تغییر خودکار تصاویر پس زمینه ویندوز ۱۰

جهت مشاهده و دریافت آموزش

ادامه مطلب

بازیابی پنجره های باز بعد از log off

جهت مشاهده و دریافت آموزش

ادامه مطلب

راه حلی دیگر بجای ریستارت ویندوز ۱۰

جهت مشاهده و دریافت آموزش

ادامه مطلب

کپی سریع مسیر فایل در ویندوز ۱۰

جهت مشاهده و دریافت آموزش

ادامه مطلب

نمایش سطل زباله ویندوز ۱۰

جهت مشاهده و دریافت آموزش

ادامه مطلب